Giới thiệu khóa học

Khóa học dành cho những người lần đầu làm quen với Blender 2.8

Nội dung khóa học (6 giờ)

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí Đăng ký

Membership

Học tất cả các khoá học của bạn trong một thời gian xác định, bằng việc trả phí dành cho membership.

3,500,000 đ
12 tháng
Đăng ký