Giới thiệu khóa học

Start 12/11/2020

Các công cụ Editpoly cho Environment

Sculpt Environment

Retopology

UV - Unwrap

Baking Texture

Hand painting - Stylized Well

BPR painting - ArmorPaint

Lighting and rendering review

Game export

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

3,500,000 đ Đăng ký