Giới thiệu khóa học

0. Welcome!

Với hơn 30 bài hướng dẫn toàn bộ về quy trình tạo nhân vật cho game. Từ dựng hình, vẽ texture, làm animation và xuất cho các engine phổ biến hiện nay như Unitym UE4, Godot

1. Hình tham khảo

2. High Resolution

Tạo High Resolution bằng cách Sculpt trên blender

- Công cụ sculpt cơ bản

- Sculpt 1

- Sculpt 2

- Sculpt 3

...

3. Low Resolution

Retopology từ High Resolution

- Nguyên tắc retopology và các công cụ hỗ trợ

- Retopology 1

- Retopology 2

- Retopology 3

...

4. UV Unwrapping

Các công cụ trong UV Unwrapping

Tối ưu UV

5. Baking

Baking trong Blender

Baking bằng ArmorPaint

- ID color

- Normal

- AO

6. Texturing

Vẽ texture trong Blender

Vẽ texture bằng Armorpaint

7. Rigging

8. Game Animation

- Các công cụ animation trên blender

- Đứng nghỉ

- Đi

- Chạy

- Nhảy

- Ra đòn 1

- Ra đòn 2

- Trúng đòn

- Chết


9. Final Asset

Hoàn thiện Asset trong Unity, UE4

Export cho Unity

Export cho UE4

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

3,500,000 đ Đăng ký