Giới thiệu khóa học

Hơn 30 bài học, kèm theo videos, timelapse, text and imagery

Đây là các bài lý thuyết cho khóa học Online trên discord.

Được livestream 2 buổi 1 tuần để chữa bài tập và giải đáp các thắc mắc

Phần mềm

Blender 2.9
Các addon cho diễn họa kiến trúc (được cung cấp)

Phần cứng yêu cầu

GPU Nvidia 9xx trở lên

Hãy đăng ký ngay để hưởng các ưu đãi

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

3,500,000 đ Đăng ký