Câu hỏi thường gặp

Khóa học của tôi có được sử dụng mãi mãi không?

Bạn có thể mua khóa học và sử dụng mãi mãi, không giới hạn thời gian

Tôi có thể học tất cả các khóa học trên BlenderVN Training không?

Bạn có thể đăng ký Membership để học toàn bộ các khóa học trên BlenderVN Training

Các khóa học có được cập nhật không?

Các video khóa học sẽ được làm lại sau mỗi phiên bản mới của Blender